Taisyklės

Naudodamiesi Mobili Erdvė bei kitomis Mūsų Paslaugomis arba turėdami prie jų priėjimą, Jūs įsipareigojate NEDARYTI šių veiksmų:

 

 • skelbti reklamas, straipsnius, prekes ar kitokį turinį tam neskirtose Mūsų puslapių vietose;
 • pažeisti arba apeiti bet kokius įstatymus, trečiųjų šalių teises ar mūsų sistemas, nuostatas arba Jūsų paskyros statuso nurodomas vartotojo teises;
 • naudotis Mūsų Paslaugomis, jeigu neturite galimybės sudaryti sandorių legaliai arba Jums apribotos prieigos prie Mūsų puslapių, paslaugų ar kitų įrankių (visam laikui ar laikinai);
 • nusipirkus prekę ar paslaugą, už ją nesumokėti be paaiškinamos ir svarios priežasties (pavyzdžiui, jeigu Pardavėjas pakeitė prekės aprašymą, kainą ar pačią prekę po Jūsų pirkimo, yra padaryta aiški spausdinimo klaida arba nepavyksta susisiekti su Pardavėju);
 • skelbti melagingą, netikslų, klaidinantį, įžeidžiantį ar šmeižikišką turinį;
 • imtis bet kokių veiksmų, kurie galėtų neteisėtai įtakoti ar pakenkti grįžtamajam ryšiui arba Prekių/Pardavėjų/Pirkėjų vertinimo sistemoms;
 • platinti arba skelbti brukalą (angl. 'spam'), siųsti grandininius arba urminius laiškus, neprašytus elektroninius laiškus, siuntinėti reklamas kitiems naudotojams ar Administratoriams per Asmeninio Susirašinėjimo terpę ar kurti bei propaguoti piramidinius naudojimosi Mobili Erdvė sistema verslo modelius;
 • platinti virusus, parazitines programas ar bet kokias kitas technologijas, kurios gali pažeisti Mobili Erdvė ar kitų naudotojų turtą bei sistemos veikimą;
 • naudoti interneto robotus, manipuliuoti paieškos sistemomis, naudotis informacijos surinkimo ar kitokiomis programomis-robotais bei kitas automatines priemones Mūsų Paslaugų gavimui ar naudojimuisi;
 • apeiti Mūsų automatizuotas robotų pašalinimo antraštes, kliudyti Paslaugų veikimui ar pernelyg apkrauti Mūsų infrastruktūrą;
 • eksportuoti arba perpardavinėti bet kokią Mobili Erdvė programą, įrankį ar priemonę, išskyrus tuos atvejus, kai laikomasi eksporto kontrolės įstatymų bei vadovaujantis paskelbtomis taisyklėmis ir apribojimais;
 • kopijuoti, demonstruoti, skelbti, platinti, perkonstruoti, atkurti pradinę informaciją atgalinės inžinerijos metodu ar paruošti išvestinius darbus naudojantis turiniu, priklausančiu ir licencijuotu Mobili Erdvė, gautu su kitomis Mobili Erdvė ar susijusių trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis arba priklausančiu kitiems Mobili Erdvė naudotojams. Taip pat tai galioja darbams, apsaugotiems autorinėmis teisėmis, prekiniams ženklams, patentams ar kitai intelektinei nuosavybei, negavus atitinkamą teisę suteikiančios licencijos ar leidimo;
 • siekti pelno iš bet kokios Mobili Erdvė paslaugos ar komerciškai perpardavinėti/platinti ar papildomai apmokestinti bet kurią Mobili Erdvė teikiamą paslaugą, informaciją, programą ar įrankį;
 • išgauti ar kitais būdais rinkti informaciją apie mūsų naudotojus be jų žinios ir sutikimo;
 • apeiti ar nulaužti bet kokias technines priemones, kurias mes naudojame teikdami savo paslaugas.

 

Jeigu įtarsime ar nustatysime, kad Jūs kenkiate, piktnaudžiaujate ar pažeidžiate aukščiau paminėtas taisykles, mes turime teisę savo nuožiūra imtis bet kokių priemonių, kad tai užkirstume ar sušvelnintume Jūsų daromą žalą (pvz. apriboti, užlaikyti ar panaikinti Jūsų Naudotojo paskyrą bei galimybę naudotis Mūsų Paslaugomis, sulaikant ar išimant patalpintą turinį, pašalinant bet kokius ypatingus statusus, susietus su Jūsų Paskyra(-omis), pašalinant ar sumažinant bet kokias nuolaidas ir imtis teisinių veiksmų, siekianti užkirsti Jums teisę naudotis Mūsų paslaugomis).

 

Mes galime pašalinti iš sistemos tas paskyras, kurių aktyvacija nebuvo patvirtinta, kurių registracijos procesas nebuvo užbaigtas arba kurios išbuvo ilgą laiką visiškai neaktyvios. Be to, mes pasiliekame teisę nutraukti, sustabdyti arba atsisakyti teikti savo paslaugas bet kam savo nuožiūra.